Условия за рекламация

Условия за рекламация

  УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

И РЕКЛАМАЦИИ

 

I. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

 1. За да упражни правото си на отказ на продукт, от нерастителен вид,

Потребителят трябва да уведоми Доставчикa за намерението си като се свърже първо с центъра за обслужване на клиенти на www.myorchidea.com на тел.:0877193067, в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е необходимо  да попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Потребителят следва да изпрати обратно на Доставчика продукта, не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта по банков път. Нужно е Потребителят да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата.

При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на Потребителя.

Продуктът следва да бъде изпратен обратно до следния адрес: гр. София, р-н Младост, ж.к. кв. Полигона, бл. 13, вх. 1, ет. 5, ап. 22.

Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта по банков път.

При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон,фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).

При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.

Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стокатаследва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката.

В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 

 1. Отказ от закупен продукт от растителен вид

MYORCHIDEA.COM предлага на потребителя крехки, чупливи и податливи на климатични условия артикули и не носи отговорност за нарушена цялост на продукти, било то от транспорта или влиянието на времето. В случай на повредено растение от транспорта, рекламация трябва да се заяви към фирмата извършила куриерската услуга.

Поради това, че MYORCHIDEA.COM работи със стоки от растителен вид, които е възможно да влошат бързо качествените си характеристики, единствения начин за отказ от договора и рекламация е в момента на получаване на поръчката – при опция ПРЕГЛЕД при куриера. Само тогава и не по-късно от този момент можете да направите рекламация на стоки от растителен вид като заявите на куриера да се свърже с нас, за да уредим начина на компенсация.

Веднъж предадена поръчката от куриера на клиента последният няма право да заяви отказ от договора или рекламация на продукт от растителен вид и MYORCHIDEA.COM не може да я приеме.

 

II. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Рекламация на продукт от нерастителен вид

Клиентите имат право да предявят рекламация в 14-дневен срок от получаването на стоката в следните случаи:

– при констатирани липси;

– дефекти на стоката;

– несъответствие с поръчания модел или размер.

При рекламация на продукт от нерастителен вид,  Потребителят трябва да уведоми Доставчикa за намерението си като се свърже първо с центъра за обслужване на клиенти на www.myorchidea.com на тел.:0877193067, в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е необходимо  да попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“ и да отбележи като причина „фабричен дефект”.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора, във връзка с рекламация.

При предявяване на рекламация, клиентът има право:

– да поиска замяна на стоката;

– отстъпка от цената;

– пълно възстановяване на сумата за съответния артикул.

Доставчикът извършва възстановяване на суми или замяна на продукт в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта по банков път. Нужно е Потребителят да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата.

Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта по банков път.

При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).

Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката.

В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме рекламация или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност настоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

При предявяване на рекламация лицата задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца.

Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

 

При потвърждаване на рекламацията, транспортните разходи по връщане или замяна на стоката са за сметка на Доставчика.

 1. Рекламация на продуктите от растителен вид:

Поради това, че MYORCHIDEA.COM работи със стоки, които е възможно да влошат бързо качествените си характеристики, единствения начин за рекламация е в момента на получаване на поръчката – при опция ПРЕГЛЕД при куриера. Само тогава и не по-късно от този момент можете да направите рекламация като заявите на куриера да се свърже с нас, за да уредим начина на компенсация.

При объркан продукт от наша страна или получено растение с дефект, който не е описан, замяната е за наша сметка. Като при тези случаи също момента за заявяване на рекламация е при прегледа на поръчката в куриерската фирма.

Веднъж предадена поръчката от куриера на клиента последният няма право да заяви рекламация и MYORCHIDEA.COM не може да я приеме.


Приложение № 1 към УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ И РЕКЛАМАЦИИ

 

Стандартен формуляр

за упражняване правото на отказ от договора или рекламация:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

 

o   Отказ/връщане или o   Рекламация

(отбележете вярното с „Х“)

 

До _________________________________________________________________

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

 1. …………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………………………
 5. ……………………………………………………………………………………………………………….

Причина за връщане/рекламация: ______________________________________________

Поръчано на: __________________          Получено на: _____________________

Номер на поръчка: _________________________

Име на потребителя: ______________________________________________________

(моля попълнете трите си имена)

 

Адрес на потребителя: _____________________________________________________ _____

Телефон на потребителя: _____________________________

Имейл на потребителя: _______________________________

 

 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ………………………….

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Additional information
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare
0
0